Regulamin

REGULAMIN RELAKSOWNI

  1. Osoby korzystające z usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem Relaksowni i przestrzegać go.
  2. Młodzież do lat 18 może korzystać z zabiegów tylko za zgodą rodziców lub opiekunów.
  3. Na terenie Relaksowni (włącznie z parkingiem) zabrania się:

4. Rozliczenia usług Relaksowni następuje po wykonaniu usługi na stanowisku recepcji Relaksowni.

5. Do wystawienia faktury potrzebny jest paragon fiskalny. Ustala się termin wystawienia faktury do 7 dni od czasu wystawienia paragonu. Faktury wystawiane są na stanowisku recepcji.Czas wykonywania usług na terenie  Relaksowni nie wlicza się do czasu pobytu w Strefie Sauny.

6. Relaksownia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach  900-2000. Sobota 900-1500. W święta i dni wolne ustawowo Relaksownia jest nieczynna.

7. Relaksownia zastrzega sobie zmianę godzin otwarcia w dniach przeznaczonych na imprezy zamknięte (Eventy SPA, Panieńskie itp.)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

  1. Osoby korzystające z usług Relaksowni mają obowiązek złożyć na piśmie oświadczenie o zapoznaniu się z przeciwwskazaniami dotyczącymi zabiegów Saunie dostępnymi w recepcji. W razie niejasności co do stanu zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
  2. Za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania opisanych w oświadczeniu i regulaminie zasad, Relaksownia nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Wstęp do gabinetów zabiegowych jest możliwy tylko z personelem Relaksowni lub za jego zgodą.
  4. Z zabiegów w Relaksowni nie mogą korzystać osoby:

5. Osoby korzystające z masaży i zabiegów na ciało są zobowiązane do:

6. Osoby korzystające z urządzeń są zobowiązane do przestrzegania zasad ich użytkowania. W razie ich zniszczenia  klient ponosi koszty naprawy.

7. Termin ważności karnetów upływa po 3 miesiącach od daty ich zakupu. Bony upominkowe można realizować w  ciągu 30 dni od daty ich nabycia.

8. W przypadku wykonywania zabiegów lub usług polegających na modelowaniu sylwetki, ujędrnianiu, odchudzaniu, usuwaniu owłosienia, zmniejszaniu cellulitu, itp. Relaksownia zobowiązuje się do wykonaniu usługi w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, z dołożeniem wszelkiej staranności. Relaksownia zastrzega jednak, że nie gwarantuje uzyskania maksymalnego efektu, ponieważ zależy on nie tylko od przeprowadzonej usługi, ale i sposobu życia klienta i typu jego organizmu.

9. Relaksownia zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu lub usługi w przypadku podejrzenia      nieodpowiedniego stanu zdrowia klienta, co wyklucza przeprowadzenia usługi.